Denetim Kurulu

 

Denetim Kurulu Başkanı
: Sediret KORALAY
Denetim Kurulu Üyesi : Etem BAŞBUĞ
Denetim Kurulu Üyesi  : Murat ARASLI

 

Denetim Kurulu Yedek Üye
: Nihat ÖZTÜRK
Denetim Kurulu Yedek Üye : Alper ABAŞ
Denetim Kurulu Yedek Üye : Ertuğrul ER