Denetleme Kurulu

 

Denetleme Kurulu Başkanı
: Veli TÜRKARSLAN
Denetleme Kurulu Üyesi : Sercan GÜRBÜZ
Denetleme Kurulu Üyesi  : Yıldız KIRBAŞ