Denetim Kurulu

 

Denetim Kurulu Başkanı
: Sediret KORALAY
Denetim Kurulu Üyesi : Etem BAŞBUĞ
Denetim Kurulu Üyesi  : Emel HALAZA

 

Denetim Kurulu Yedek Üye
: Mustafa DEVECİOĞLU
Denetim Kurulu Yedek Üye : Alper ABAŞ
Denetim Kurulu Yedek Üye : Hasan AŞKIN