DERNEĞİMİZ

YÖNETİM KURULU :

Yönetim Kurulu Başkanı                                   : Hüseyin SANDIKLI 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı        : Veli TÜRKARSLAN
Yönetim Kurulu Saymanı                            : Gökhan POYRAZ
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri                : Ümmühan BARTIN
Yönetim Kurulu Üyesi                                  : Durmuş YÜKLET
Yönetim Kurulu Üyesi                                   : Ahmet DEMİRHAN
Yönetim Kurulu Üyesi                                  : Hatice DEMİRBAŞ

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Başkanı
: Sediret KORALAY
Denetim Kurulu Üyesi : Etem BAŞBUĞ
Denetim Kurulu Üyesi  : Murat ARASLI