Dernek Duyuruları

Eczane Çalışanları Fiili hizmet süre zammı hakkında önemli duyuru

MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN ECZANEDE ÇALIŞAN DESTEK PERSONELİ İÇİN YENİ BİR DUYURU YAYINLANMIŞTIR.

Bilindiği üzere, 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) Sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabati San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun, 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

SGK tarafından yapılan denetimlerde . Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Eczacılar Birliği arasında değişik tarihlerde düzenlenen iş birliği protokolleri kapsamında eczanelerde çalışan destek personeline yönelik eğitimler haricinde farklı sertifikalarla fiili hizmet süre zammı için müracaat edenlerin olduğu tespit edilmiş ve SGK tarafından sertifikaların ibrazı istenmiştir.

Meslektaşlarımızın fiili hizmet süre zammından faydalanmaları için yukarıda bahsi geçen kurs bitirme belgesinin fotokopisini sgk’ya vermemişler ise; iş verene aslı gibidir onayı yaptırmaları, kurs bitirme belgesinin aslını bulamayan meslektaşlarımızın ise, il sağlık müdürlükleri veya eczacı odalarından eğitimi tamamladıklarına dair resmi yazıyı alarak, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Sertifikalarını ibraz etmeyen meslektaşlarımızın fiili hizmet süre zammı SGK tarafından iptal edilecektir.

Not: E-devlet den alınan Yaygın Eğitim Kurumları kurs Bitirme Belgesininde aslı gibidir yapılması gerekiyor.

Diğer yandan SGK tarafından gönderilen yazıda fiili hizmet süresi zammı bildirimlerinde “3213.01-Eczacı Kalfası”, “3213-02-Eczane Hizmetleri Teknikeri” ve ‘5223.91-Eczane İsçisi” meslek kodlarının kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, fiili hizmet süresi zammına müstahak sigortalılar için sadece 3213-02-Eczane Hizmetleri Teknikeri” meslek kodunun kullanılması gerekmekte olup,”3213.01-Eczacı Kalfası” ve “5223.91-Eczane isçisi” meslek kodları ile yapılan bildirimlerden fiili hizmet süresi zammına müstahak olanların meslek kodunun “3213-02-Eczane Hizmetleri Teknikeri” olarak düzeltilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.

<<<<  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ >>>>