Yönetim Kurulu

26 Nisan Eczane Teknisyenleri & Teknikerleri Günümüz Kutlu Olsun

-Bugün 26 Nisan Eczane Teknisyenleri gününün 3. Yılı bu günü önemsiyoruz ve gururla kutluyoruz.

-26 Nisan gerek mesleğimiz gerekse mesleğimizin geleceği açısından önem verdiğimiz simgesel bir tarihtir. Yakın tarihte ülkemizdeki tüm derneklerimizle beraber kutlamaya başladığımız ve devam ettireceğimiz bir gün artık.

-26 Nisan 2011 tarihinde yasallaşarak nitelikli, bilgili, donanımlı sağlık mesleğine yakışır bir meslek olma yolundaki mücadelemiz akademik kimlikle tanımlanan meslekler arasında yerini almıştır artık.

-26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6225 sayılı bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen maddede “ eczane teknikeri” tanımlanmış ve 11.maddeyle Mezkûr Kanuna “Geçici Madde 7” eklenmiştir. Geçici madde 7’de “ 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personel eğitimin tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir” şeklinde düzenleme yapılmıştı.

-28 Ekim 2018 tarihinde, Ankara’da yapılan olağan Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu kongresinde, Genel Kurul’a verilen önerge ile 26 Nisan tarihi Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü olarak kabul edilmiş, Konfederasyon yönetim kurulunca 18.12.2018 tarih ve 2 sayılı kararıyla da karara bağlanmıştır.

-Toplum sağlığını, kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları olarak hastalarımızın daha iyi sağlık hizmeti almaları, sağlığa ulaşmaları her zaman öncelikli hedeflerimizden olmuştur.

-Bizler küresel covid-19 pandemisiyle mücadelenin ön saflarında bulunan Eczacı ve Eczane Teknisyenleri olarak sağlık hizmeti verirken; kendi imkanlarımız doğrultusunda korunma ekipmanlarımız ve tedbirlerimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu virüs bir kişiden tüm dünyaya yayıldıysa bitinceye kadar yılmadan üzerimize düşen mücadelemiz devam edecektir.

-Pandemi sürecinde sağlık çalışanları 7/24 kesintisiz hizmet verirken ne yazık ki bazı basın yayım kuruluşları tarafından eczaneler unutulmuş, görmezden gelinmiş adeta yok sayılmış. Hatta bu süreçte tüm sağlık ordusuna ihtiyaç varken bile. Bu zor zamanlarda mücadeleye devam eden sağlık hizmeti sunan tüm sağlık ordusu camiasına saygılarımızı sunmak toplumun bir borcu olup; doktor, hemşire, eczacı, eczane teknisyeni, sağlık teknikerleri, hasta bakıcılar buna ilaç depo ve çalışanlarını da eklemek lazım saygıyı ne minneti hak etmişlerdir.
Hep birlikte el ele bu zor günleri aşacağız, yeter ki birbirimizi anlayarak kurallara uyarak hareket edelim.

-Eczane Teknisyenleri için daha donanımlı, daha eşit haklar, daha eşit şartlar yaratmak amacıyla çıktığımız bu yolda, kararlı ve sağlam adımlar atarak hedefimize ulaşana dek, durmaksızın yürümeye devam edeceğiz.

-İlk hedefimiz önem verdiğimiz çalışma saatlerimiz ve eğitimlerimiz. 1.basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimizin bu gruptaki diğer sağlık kurumlarıyla beraber Eczane Teknisyenlerinin iş konumunda addedilen saatlerde mesailerini alarak sağlayacak düzenlemeler yapılması yönünde çalışmaların olması, donanımlı bir meslek haline gelmesi adına eğitimlerle bunu güçlendirmek.

-Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ; “küçük kıvılcımlar, büyük yangınlar çıkarır”

-Denizli  Eczane Teknisyenleri Derneği  Yönetim Kurulu olarak sizlerle beraber yürüyeceğimiz bu yolda, kuruluşunda ki kıvılcımları bir bir bekleyerek gün geçtikçe büyüyecek ve ülkemizde ki Eczane Teknisyenleri mesleğini kollayan, ısıtan, aydınlatan sönmez bir alev olma yolunda ilerleyecektir.

Denizli Eczane Teknisyenleri Derneği
Yönetim Kurulu