Genel

Genel Kurul Sonucu

12 haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen üyelerimizin isimleri aşağıda belirtilmiştir . Ayrıca tüzük değişikliği yapılmış olup Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylandığı zaman İnternet sitemizde yayınlanacaktır ve tarafınıza bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı                                                : Hüseyin SANDIKLI 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı        : Veli TÜRKARSLAN
Yönetim Kurulu Saymanı                            : Gökhan POYRAZ
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri                : Ümmühan BARTIN
Yönetim Kurulu Üyesi                                  : Durmuş YÜKLET
Yönetim Kurulu Üyesi                                   : Murat ARASLI  
Yönetim Kurulu Üyesi                                  : Hüseyin ESENKOĞA
Yönetim Kurulu Yedek üye                                            : Ramazan SARISOY
Yönetim Kurulu Yedek üye               : Fatma BAŞER
Yönetim Kurulu Yedek üye                        : Tülin BUDAK
Yönetim Kurulu Yedek üye                         : Recep ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Yedek üye                                  : Nihat ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Yedek üye                         : Ayşe TAÇKIN  
Yönetim Kurulu Yedek üye                                       : Ramazan KISAOĞLU

 

Denetim Kurulu Başkanı
: Sediret KORALAY
Denetim Kurulu Üyesi : Etem BAŞBUĞ
Denetim Kurulu Üyesi  : Emel HALAZA
Denetim Kurulu Yedek Üye
: Mustafa DEVECİOĞLU
Denetim Kurulu Yedek Üye : Alper ABAŞ
Denetim Kurulu Yedek Üye : Hasan AŞKIN